Nhượng quyền thương hiệu là gì" Nhượng quyền thương hiệu Nông sản LangBiang

nongsanlangbiang.com
Th 2 20/12/2021

Franchise là nhượng quyền kinh doanh, là cho phép một cá nhân hay tổ chức được kinh doanh hàng hoá hay dịch vụ theo hình thức, phương pháp kinh doanh đã được áp dụng trong thực tế của bên nhượng quyền tại một khu vực cụ thể.

Bên nhượng quyền là franchisor, bên nhận quyền là franchisee. Thông thường, các chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng, nhân lực do bên mua thương hiệu đảm nhiệm và doanh nghiệp bán franchise chỉ chuyển giao mô hình kinh doanh, hỗ trợ về thương hiệu, quảng bá…

Song song đó, bên nhượng quyền phải đảm bảo cung cấp đúng, đủ và phải hỗ trợ bên nhận nhượng quyền. Ngược lại, bên nhận nhượng quyền phải đảm bảo thực hiện đúng khuôn mẫu, cách thức kinh doanh, quy trình kinh doanh của bên nhượng quyền cung cấp.

Phân Loại Các Hình Thức Franchise 

1. Nhượng Quyền Có Tham Gia Quản Lý (Management Franchise)

Trong loại hình management franchise, ngoài chuyển nhượng sở hữu thương hiệu và mô hình, công thức kinh doanh thì bên nhượng quyền sẽ hỗ trợ cung cấp người quản lý và điều hành doanh nghiệp.

2. Nhượng Quyền Mô Hình Kinh Doanh Toàn Diện (Full Business Format Franchise)
Hình thức full business format franchise mang tính hoàn thiện hơn với yêu cầu từ hai bên. Bên nhượng quyền chia sẻ và chuyển nhượng ít nhất 4 loại sản phẩm cơ bản, bao gồm:

  • Hệ thống: chiến lược, mô hình, quy trình vận hành được chuẩn hóa, chính sách quản lý, cẩm nang điều hành, huấn luyện, tư vấn và hỗ trợ khai trương, kiểm soát, hỗ trợ tiếp thị, quảng cáo. Bí quyết công nghệ sản xuất, kinh doanh.
  • Hệ thống thương hiệu.
  • Sản phẩm, dịch vụ.

Bên nhận quyền phải thanh toán cho bên nhượng quyền hai khoản phí cơ bản gồm phí nhượng quyền ban đầu (up-front fee) và phí hoạt động (royalty fee), thường được tính theo doanh số bán định kỳ.

3. Nhượng Quyền Có Tham Gia Đầu Tư Vốn (Equity Franchise)

Equity franchise là hình thức mà người nhượng quyền tham gia vốn đầu tư với tỉ lệ nhỏ dưới dạng liên doanh để trực tiếp tham gia kiểm soát hệ thống. Bên nhượng quyền có thể tham gia vào Hội đồng quản trị của công ty mặc dù vốn tham gia đóng góp chiếm tỉ lệ nhỏ.

4. Nhượng Quyền Mô Hình Kinh Doanh Không Toàn Diện (Non-Business Format Franchise)

Non-business format franchise mang nguyên tắc quản lý lỏng lẻo hơn, bao gồm các trường hợp phổ biến như sau:

  • Nhượng quyền phân phối sản phẩm, dịch vụ (Product distribution franchise).
  • Nhượng quyền công thức sản xuất sản phẩm và tiếp thị (Marketing franchise).
  • Nhượng quyền thương hiệu (Brand franchise/Trademark license).

Bạn đã có mặt bằng/ cửa hàng...bạn muốn kinh doanh về lĩnh vực nông sản đặc sản vùng miền Sạch - Chuẩn - Chất. Bạn có thể tham gia nhượng quyền thương hiệu Nông sản LangBiang ngay từ hôm nay. Liên hệ: 0908488887

LBA (t/h)

 Tags: