LƯU Ý

Đại lý, NPP thực hiện các bước sau

1) Tham khảo chính sách Đại lý, NPP của Nông sản LangBiang.

- Chính sách đại lý (hình ảnh phía trên)

- Chính sách đổi trả: https://nongsanlangbiang.com/pages/chinh-sach-doi-tra

- Chính sách giao hàng: https://nongsanlangbiang.com/pages/chinh-sach-giao-hang

2) Ký hợp đồng phân phối sau khi đã đọc, hiểu các chính sách.

3) LangBiang tiến hành giao hàng.