0 Địa chỉ: 45/1 Langbiang, Thị trấn Lạc Dương, Huyện Lạc Dương, Lâm Đồng 0908 848 887

Rau, Củ - Sạch, chuẩn VietGAP, theo chuẩn hữu cơ

- Rau, củ Nông sản Langbiang đạt chuẩn VietGAP - 083/TĐC, theo chuẩn Hữu cơ
- 100% tự nhiên, và an toàn
- Đạt tiêu chí 5 KHÔNG
  1. Không phân bón hóa học
  2. Không thuốc bảo vệ thực vật
  3. Không biến đổi gen
  4. Không chất kích thích tăng trưởng
  5. Không chất bảo quản.
 
Loading