Ngày 2/08/2023, Tổng Cục Hải quan Trung Quốc đã cập nhật danh sách các vùng trồng và các cơ sở đóng gói quả sầu riêng tươi của Việt Nam được phép xuất khẩu sang Trung Quốc. Đây là danh sách được cập nhật sau đợt kiểm tra trực tuyến các vườn trồng và cơ sở đóng gói sầu riêng
đăng ký xuất khẩu sang Trung Quốc từ ngày 6/6/2023-16/6/2023.

Xem TẠI ĐÂY

 

Nguồn: https://www.ppd.gov.vn/tin-moi-nhat-289/danh-sach-cac-vung-trong-va-co-so-dong-goi-qua-sau-rieng-tuoi-xuat-khau-sang-trung-quoc-duoc-cap-ma-so-cap-nhat-den-ngay-2082023.html