0 Địa chỉ: 45/1 Langbiang, Thị trấn Lạc Dương, Huyện Lạc Dương, Lâm Đồng 0908 848 887

Nông sản sấy - Không đường, không chất bảo quản, không phụ gia

Nông sản sấy giòn Langbiang được sấy được sấy theo công nghệ li tâm, tạo độ giòn ngon và giúp giữ nguyên hàm lượng dinh dưỡng cùa sản phẩm. Nông sản sấy giòn Langbiang sấy giòn đảm bảo các tiêu chí:
  • 100% NGUYÊN CHẤT & TỰ NHIÊN
  • Không đường
  • Không phụ gia
  • Không phẩm màu
  • Không hương liệu
  • Không chất bảo quản
Loading